Vloeibare waterstoftank

De uitdaging is om een lichtgewicht tank te ontwikkelen van thermoplastisch composiet die bestand is tegen de lage temperatuur van vloeibaar waterstof. We ontwikkelen kennis en technologie die niet alleen composietmaterialen opleveren maar ook een ontwerp en productieprocedé voor bestendige, lichtgewicht brandstoftanks voor de opslag van vloeibaar waterstof. Doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan het klimaatdoel van een emissievrije luchtvaart in 2070.

Doel

Vloeibare waterstof (LH2) wordt steeds meer gezien als een kansrijke alternatieve brandstof voor het behalen van de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen voor de lucht- en scheepvaart. Daarnaast biedt deze brandstof een veelbelovende opslagmogelijkheid voor overtollige wind- en zonne-energie. Op dit moment zijn tanks niet meer dan honderd cycli bruikbaar en zijn ze vaak van metaal, wat qua gewicht minder efficiënt is. De ontwikkeling van lichtgewicht, bestendige opslagoplossingen voor de veilige en efficiënte opslag van vloeibaar waterstof bij -253°C is daarom cruciaal. Focus binnen het project is een geavanceerd ontwerp- en productieconcept, inclusief een ‘proof a principle’ voor bestendige lichtgewicht LH2-tanks van composiet voor de toekomst.

Ontwerp- en productieprocessen

Dit uitdagende project bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Onderzoek naar en ontwikkeling van de composietmaterialen die geschikt zijn voor de zeer lage temperatuur van LH2 (-253°C) en ontwikkeling van nieuwe concepten voor tankconstructies, thermoisolatie en hulpsystemen.
  • De ontwikkeling van nieuwe digitale ontwerpstrategieën en tools, productietechnologieën en bijbehorende automatisering en nieuwe test- en kwalificatietechnologieën.
  • Het opstellen van veiligheids- en kwalificatievereisten in samenspraak met toekomstige klanten en certificeringsinstanties, en komen tot een voorstel voor de veilige en betrouwbare toepassing van LH2 als vliegtuigbrandstof.

Binnen het consortium richt SAM XL zich op technische oplossingen voor het automatiseren, lassen en assembleren van een LH2-tankdemonstrator.

Partners

TU Delft, Toray, NLR, KVE composites, Airborne, GKN-Fokker, ADSE, TNO, TANIQ, Somni, PhotonFirst, IT’S Engineering, Cryoworld.

Financiering​

Dit project heeft financiering ontvangen van de ‘Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Duur: januari 2022 – december 2025