Digitale composietautomatisering

NXTGEN

In de luchtvaart gaan ontwikkelingen steeds sneller als gevolg van elektrificatie en alternatieve brandstoffen. Voor deze oplossingen moeten de kosten radicaal omlaag, en moet de ontwikkeltijd drastisch worden verkort. Dat kan alleen door verregaande automatisering, waarbij de flexibiliteit van de systemen zeer hoog moet zijn, vanwege de diversiteit in het productieproces. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een digitaal productieplatform voor flexibele composietproductie voor een duurzame luchtvaart, bestaande uit een software platform met een scala aan robot-based productiesystemen. De ontwikkelde automatisering kan in diverse configuraties aan klanten geleverd worden en ook third-party equipment moet kunnen worden geïntegreerd.

Doel

Het einddoel is wereldwijd marktleider te worden met een digitaal productieplatform dat wereldwijd zal worden geleverd. Hiermee wordt de betaalbaarheid van composiet producten vergroot, de betrouwbaarheid en flexibiliteit van de productie verbeterd, de time to market van nieuwe series drastisch verkort en de belasting op het milieu wordt gereduceerd. De milieuwinst is tweeledig: enerzijds verbruiken de nieuwe toepassingen minder energie vanwege hun lichtere gewicht en anderzijds vanwege een grote reductie van afval.

Het project bestaat uit de volgende werkpakketten:

  • Ontwikkeling van adaptieve machines
  • Productielijnen en de digitale backbone
  • Procesbewaking en -beheersing
  • Pilot productielijnen voor evaluatie en validatie

De primaire focus ligt op thermoset composiet productie voor vliegtuigbouwcomponenten. Er worden twee productielijnen ontwikkeld, een voor droog weefsel en RTM en een voor prepreg. Beide productielijnen omvatten het gehele proces van productie in een hoge mix: van grondstof tot en met compleet eindproduct.

Partners

TU Delft, TNO, DEMCON focal, Airborne, NLR, KVE Composites Group, Neitraco Groep, Curve Works.

Meer informatie

Meer informatie zie: www.nxtgenhightech.nl/composieten.

Duur: mei 2023 – mei 2030