Thermoplasten voor duurzame luchtvaart

Binnen dit veelomvattende onderzoeksprogramma worden de mogelijkheden van thermoplastische composieten als primaire structuur in de luchtvaart ontwikkeld. We ontwikkelen en valideren thermoplastische structurele componenten en bijbehoren geavanceerde procedés voor de productie van hoge volumes.

Doel

Lichtere en aerodynamischere vliegtuigen zijn essentieel voor een duurzamer luchtvaart. Met vezels versterkte thermoplastische composieten bieden de hiervoor benodigde eigenschappen en veelzijdigheid. Ze zijn licht van gewicht, makkelijker te vormen, recyclebaar en eenvoudiger te onderhouden. Dit project richt zich op de ontwikkeling van primaire structuren voor elektrische Urban Air Mobility voertuigen. Deze nieuwe markt loopt voorop op het gebied van elektrificatie. Naar verwachting vormt dit een opstap voor de toepassing van thermoplastische materialen in de grootschalige commerciële luchtvaart. Doel is ervoor te zorgen dat de Nederlandse industrie een van de koplopers wordt op deze nieuwe markt, om duurzame luchtvaart te bevorderen.

Thermoplastische primaire structuren

De toepassing van thermoplastische composieten in de luchtvaart wordt gestimuleerd door het ontwerpen, produceren en valideren van primaire structuren als staart-, vleugel- en rompdelen. Dit resulteert in:

  • Primaire structuren van thermoplastisch composiet met TRL 6 (Technology Readyness Level).

  • Hoge mate van automatisering en digitalisering van de productieprocessen om grote productievolumes en een scala aan modellen mogelijk te maken (duizenden vliegtuigen per jaar).

Bij dit proces richten onze engineers zich op een concept voor de slimme productie van een orthogrid-verstevigd paneel van thermoplastisch composiet door een geautomatiseerd systeem dat gietvormblokken en sjablonen voor verstijvers verwerkt.

Partners

TU Delft, Fokker, Airborne, Dutch-Shape, Aniform, DTC, KVE Composite Group, Photon First, Toray, NLR.

Financiering​

Dit project heeft financiering ontvangen van de ‘Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Duur: januari 2022 – juni 2025