Lichtgewicht composieten en constructies

Luchtvaart in Transitie

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan het ontwikkelen van innovatieve productietechnologieën voor thermoplastische complexe composietonderdelen en geïntegreerde constructies met elektrische en thermische systemen.

Doel

Nederlandse industriepartijen werken samen om nieuwe technologieën en gereedschappen te ontwikkelen voor lichtgewicht componenten voor grote vliegtuigen, om deze op een commercieel competitieve manier te produceren.

De activiteiten omvatten het hele spectrum van materiaalontwikkeling en productontwerp tot productie, certificeerbaarheid, recycling en duurzaamheidsevaluatie van thermoplastische composietproducten. Deze zijn zo’n 10% tot 15% lichter en 20% tot 30% goedkoper dan huidige state-of-the-art-producten. De innovaties focussen op het minimaliseren van de milieu-impact van de Gate-to-Gate fase met minimaal 30% ten opzichte van huidige vergelijkbare producten. Om de luchtweerstand te verlagen, worden technieken ontwikkeld om functionele coatings en microstructuren aan te brengen, met een geschatte brandstofbesparing van ca. 2-5%.

De werkpakketten in het project zijn:

  • Ontwikkeling van thermoplast composiettechnologie voor onderdelen voor grote vliegtuigen
  • Ontwikkeling van thermoplast composiettechnologie voor grote en complexe producten voor grote vliegtuigen
  • Ontwikkeling van thermoplast composiettechnologie voor grote complexe samengestelde producten voor grote vliegtuigen
  • Ontwikkeling fabriek van de toekomst
  • ‘Smart structures’ met geïntegreerde systemen

SAM XL is actief in het werkpakket Ontwikkeling fabriek van de toekomst.

Partners

TU Delft, GKN Fokker, KVE Composites Group, Toray, Qlayers, Dutch-Shape, BOIKON, AniForm, PhotonFirst, University of Twente, Airborne, Maeve Aerospace, Fokker Services, NLR, TPRC, Collins Aerospace.

Financiering

Het project Luchtvaart in Transitie wordt in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd. Het wordt mede gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.luchtvaartintransitie.nl.

Duur: februari 2023 – februari 2031