Uitlegbare AI voor robots

CoreSense

Cognitieve robots worden steeds autonomer, waardoor ze toepasbaar zijn in steeds opener omgevingen. Dit biedt enorme mogelijkheden voor vooruitgang op het gebied van economie en welzijn, maar brengt ook forse risico’s met zich mee die voor mensen moeilijk zijn in te schatten en in te perken. Met de trend richting toegenomen autonomie ontstaan ook zorgen over de betrouwbaarheid en bestendigheid van en het vertrouwen in autonome robots in open omgevingen. Deze kwestie is in essentie te herleiden tot het gegeven dat robots geen kennis hebben over wat er gebeurt en zich niet bewust zijn van hun rol daarin. Daarom ontwikkelen we binnen dit project een cognitieve architectuur voor autonome robots op basis van een formeel concept van begrip, die hun waardegeoriënteerd begrip van de situatie en zelfbewustzijn ondersteunt, voor een grotere flexibiliteit, bestendigheid en uitlegbaarheid.

Doel

Autonome robots hebben geen volledig begrip van hun open omgevingen, hun complexe missies, hun ingewikkelde handelingen en de onverwachte gebeurtenissen die invloed hebben op hun prestaties. Dit is een onderwerp dat op machinelearning gebaseerde AI-projecten niet goed aankunnen. Daarom moet het begripsvermogen van autonome robots worden verbeterd. Dit project probeert hiervoor een oplossing te vinden, in de vorm van:

  • Een theorie over begrip
  • Een theorie over bewustzijn
  • Herbruikbare softwareassets om deze theorieën op echte robots toe te passen
  • Drie demonstraties van de capaciteiten hiervan

Dit zal uiteindelijk leiden tot het vergroten van de bestendigheid van droneteams, het verbeteren van de flexibiliteit van productierobots en het beter aan laten sluiten van sociale robots op de behoeften van mensen.

Vier lijnen

Naast de drie ontwikkelingslijnen – theorie, technologie, toepassing – die betrekking hebben op de producten van het project, kent het project een vierde doelstelling voor de robotsoftwarecommunity. De vier lijnen zijn:

  • Een theoretische lijn: formulering van de theorie van bewustzijn op basis van een systemisch concept van begrip.
  • Een technologische lijn: implementatie van een referentie-architectuur en technische toolbox voor bewuste autonome robots.
  • Een toepassingslijn: gebruik van de theorie en technische hulpmiddelen voor de constructie van autonome robots die beter in staat zijn zonder, of met beperkte, supervisie te werken; en daarnaast een nieuwe generatie interactieve robots die mensen ondersteunen, met aanzienlijk betere intuïtieve, veilige en efficiënte cognitieve, sociale en fysieke vaardigheden.
  • Een impactlijn: tot stand brengen van een open-source-community in het ROS-ecosysteem rond de architectonische software die binnen het project wordt ontwikkeld.

SAM XL werkt aan de toepassingslijn en ontwikkelt een productieproeftuin voor de kwaliteitsinspectie van de productie van grote onderdelen, in combinatie met mobiele manipulators. In productiecellen geïmplementeerde robottechnologieën richten zich op het probleem van flexibele aanpassing aan veranderende productieomstandigheden wat betreft de plaatsbepaling van de robot, benodigd gereedschap, de noodzaak nieuwe bewerkingen te leren of onverwachte gebeurtenissen door het aantreffen van defecten in geproduceerde onderdelen.

Partners

TU Delft, Universidad Politecnica de Madrid, Fraunhofer IPA, PAL Robotics, Universidad Rey Juan Carlos, Irish Manufacturing Research.

Financiering

Het CoreSense project ontvangt financiering van het EC Horizon Europe programme (grant HE #101070254) binnen het HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-11 onderwerp. 

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.coresense.eu.

Duur: 2020 – 2024