Digitale kennisontwikkeling

SAM XL pakt door met HBO en MKB

Met dit project bieden we een aanpak voor één van de hardnekkigste belemmeringen voor de groei van de maakindustrie in West-Nederland: het tekort aan gekwalificeerd personeel. Digitalisering en automatisering bieden uitkomst, maar het personeel om deze stappen te realiseren en te onderhouden ontbreekt. Dat komt onder andere omdat het onderwijs de snelle ontwikkelingen in technologie amper kan bijhouden en zich de bijbehorende investeringen in robotica niet kan veroorloven

Doel

Dit project draagt bij aan de volgende Europese doelstellingen: 

  • Een slimmer Europa door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie. 
  • Een groener, koolstofarm Europa. 
  • Europa dichter bij de burgers, lokale initiatieven bevorderen. 

SAM XL wil haar robotica- en automatiseringskennis inzetten voor het onderwijs en MKB. Docenten én studenten worden opgeleid in MKB projecten. Door deze gezamenlijke ontwikkeling ontstaat een connectie. De studenten hebben hiermee een baangarantie en het MKB wordt geholpen met digitalisering in de productieketens en heeft bovendien het geschoold personeel om de digitaliserings- en automatiseringsslag te maken, te behouden en voort te zetten.  

Partners

TU Delft, De Haagse Hogeschool, InHolland.

Financiering

Dit project is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Onwikkeling (EFRO) en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid- Holland.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.kvw3.kansenvoorwest.nl.

Duur: Feb. 2023 – Feb. 2026