Digitale vaardigheden maakindustrie

NXTGEN

De digitale kennis van werknemers in de maakindustrie is veelal beperkt. Dit project richt zich op het versneld ontwikkelen, verbreden en verdiepen van deze digitale kennis.

Doel

De ontwikkeling van autonome en slimme netwerktechnologieën is volop aan de gang. De filosofie van de Smart Industry projecten en haar partners is het ontwikkelen van het gebruik van Industrie 4.0 ‘compliant’, autonome en slimme netwerktechnologieën. Met Industrie 4.0 ‘compliant’ bedoelen we het gebruik van standaarden als OPC-UA voor equipment interfacing, AAS voor digital twin beschrijvingen, IDS/Gaia-X voor data uitwisselingen over waarde ketens, etc. Het gebruik van deze standaarden moet leiden tot een soort digitale stekker (een soort operating system) waarop allerlei applicaties kunnen worden aangesloten.

De eersts stap om dit te bereiken is het uitvoeren van pilots in diverse realistische praktijksimulaties. Daarna worden deze technologieën breed geïntroduceerd in de maakindustrie door middel van demo’s en trainingen. Hierbij is de grootste uitdaging het trainen van de huidige werknemers, die vaak geen digitale vaardigheden op school hebben meegekregen, in het zo productief mogelijk gebruiken van deze digitale middelen. Deze training moet beschikbaar komen voor alle MKB-maakbedrijven en opleidingsinstituten middels Smart Makers Academy. Daarmee wordt de kennis en kunde de NXTGEN HIGHTECH partners en betrokkenen zo breed mogelijk verspreid.

SAM XL ontwikkelt een trainingsmodule robotica voor de R-line voor MKB maakbedrijven. Met deze ontwikkeling en kennisdeling wordt de binding van SAM XL met het MKB, de samenwerkingspartners en de maakindustrie versterkt.

Partners

TU Delft, TNO, De Haagse Hogeschool, Fantys, Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Windesheim, Saxion University of Applied Science, NHL Stenden University of Applied Sciences.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.nxtgenhightech.nl.

Duur: mei 2023 – mei 2030