Foutloze productie met robots

NXTGEN

Om succesvol te automatiseren, is het voor een robot essentieel dat de virtuele wereld overeenkomt met de daadwerkelijke fysieke wereld. Dit vereist normaliter het handmatig programmeren en het ‘star’ maken van de fysieke wereld. Bij een groot product dat in lage aantallen wordt geproduceerd, is deze authentieke werkwijze niet meer kosteneffectief. Dan moet een robot zich een voorstelling kunnen maken van de fysieke wereld met behulp van sensoren en op basis daarvan zichzelf configureren. Dit  autonomiseren van robots is ook de weg naar closed-loop procescontrole. Het stelt de robots in staat stelt om tijdens het proces de werkelijke proces- en productparameters te meten, deze zelfstandig te vergelijken met digitale proces- en productmodellen die op de achtergrond ‘meedraaien’, en waar nodig zelfstandig correcties uit te voeren. Autonomiseren leidt op deze manier tot “efficient & proven zero-defect robotic manufacturing”, oftewel foutloze productie door robots.

Doel

Dit project is een verdiepingsproject dat vergeleken met de toepassingsprojecten in het ‘Composiet’ domein op een lager TRL (Technlogy Readiness Level) wordt uitgevoerd. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van, en voortgeborduurd op, de kennis en infrastructuur die gezamenlijk door de partners zijn opgebouwd bij SAM XL. De mijlpalen richten zich op het demonstreren van midTRL Demonstrators en laagTRL Proof-of-Principles en Proof-of-Concepts.

Dit project richt zich op adaptieve machines voor productieomgevingen waarbij de werkelijkheid afwijkt van de CAD modellen (imperfecte wereld). De radicale vernieuwingsambitie is om binnen deze imperfecte wereld:

  • Unieke producten in een keer goed kunnen produceren, met gerobotiseerde processen, en gelijktijdige kwaliteitsborging en certificatie, door middel van volledige procescontrole en feedback.
  • Zonder programmeren voor variaties te compenseren bij het maken van grote producten: plaats op de productievloer, doorzakken onder eigen gewicht, uitzetten door temperatuurverschil, productievariatie, kwaliteitsvariatie over een product, etc.

Partners

TU Delft, TNO, GKN Aerospace, KLM, GTM, CEAD B.V., KVE Composites Group, IT’S Engineering, Qlayers, Suzlon Energy.

Meer informatie

Meer informatie zie: www.nxtgenhightech.nl/composieten.

Duur: mei 2023 – mei 2030