Met de voltooiing van de frame-integratie in de STUNNING-vliegtuigromp van thermoplastisch composiet heeft ons team de laatste ultrasone puntlassen binnen dit project uitgevoerd! 

De frames werden met behulp van frameclips aan de vliegtruigromp van composiet bevestigd. Voor de bevestiging van de frames aan de huid/langsliggers waren acht puntlassen per frameclip nodig. Daarvoor werd gebruikgemaakt van onze ultrasone puntlas-end-effector. Voor deze processtap waren meer dan 1600 individuele laspunten nodig, die werden geproduceerd via ons geautomatiseerde lasprocedé.

Het succes van de frame-integratie toont het grote potentieel aan van ultrasoon lassen voor de  assemblage van grote structuren van thermoplastisch composiet en maakt de weg vrij voor toekomstige industriële implementatie van dit procedé. Ons team gebruikt de tijdens dit productieproces opgedane kennis om tot het einddoel te komen: een volledig autonoom subassemblageproces.