Assemblage van vliegtuigromp van thermoplastisch composiet

STUNNING

Dit vliegtuigrompdeel van composiet op ware grootte, acht meter lang en vier meter in doorsnee, is de voorloper van de volgende generatie vliegtuigen. In de zoektocht naar een duurzame luchtvaartindustrie ontwikkelt SAM XL een intelligent productiesysteem voor assemblage van het onderste deel van een vliegtuigromp. De huid (skin), frames, langsliggers en frameklemmen van thermoplastisch composiet worden geassembleerd met behulp van een breed scala aan geautomatiseerde lastechnieken. Voor dit Europese project werken we samen met onze partners GKN-Fokker en TU Delft.

Doel

De luchtvaartbranche heeft een belangrijke bijdrage te leveren aan slim, groen en geïntegreerd vervoer, zoals gedefinieerd in Horizon 2020. Uitgangspunt is dat technologische oplossingen voor de integratie van vliegtuigromp, cabine en systeem de meest kansrijke opties bieden voor een potentieel tweecijferige (meer dan 10%) besparing in brandstofverbruik en CO2-uitstoot, evenals een vermindering van de stikstofuitstoot en geluidsoverlast. STUNNING speelt hierop in door toepassing van nieuwe, geavanceerde thermoplastische materialen en productietechnieken in de assemblage van vliegtuigrompen te demonstreren.

Multifunctionele vliegtuigrompdemonstrator

Fuselage Demonstrator.png

Impressie van de romp na voltooiing

In de acht meter lange narrow-body-romp zijn technische, product-, assemblage-, en algemene technologisce innovaties geïntegreerd, gericht op een aanzienlijk sneller bouwproces voor vliegtuigrompen. Zo kunnen de terugkerende kosten fors dalen. Daarnaast wegen de toekomstige vliegtuigrompen substantieel minder.

Het onderste rompdeel wordt bij SAM XL geassembleerd, waarbij de huid (skin), langsverstijvers, cabinevloer en een raamwerk voor het ruim worden geïntegreerd.

Voor dit project werken engineers van SAM XL aan de volgende innovatieve technieken:

  • Ultrasoon lassen van de rompstructuur
  • Geautomatiseerde robots voor pick-and-place en assemblage van stringers
  • Geavanceerde simulaties van het productieproces
  • Simulatiemethodes voor virtuele tests

Partners

TU Delft, GKN-Fokker, NLR, Diehl Aviation

Financiering

Dit project ontvangt financiering van de Clean Sky 2 Joint Undertaking (JU) op basis van financieringsovereenkomst nr. 945583.

   

Meer informatie

Duur: januari 2021 – december 2022